محصولات دسته 33 دانه
خرید تسبیح شاه مقصود اصل افغان سبزتیره تراش چند وجهی کد A33b1
290,000 ریال
خرید تسبیح شاه مقصود ۳۳دانه زیتونی افغانی اصلی کد 795
560,000 ریال
تسبیح 33 دانه شاه مقصود نباتی افغانی اصلی
190,000 ریال
تسبیح شاه مقصود 33 دانه درشت دکوری (اصلی) سنگی از کشور افغانستان صددرصد اصلی
449,000 ریال
تسبیح شاه مقصود سبز افغانی اصلی با تراش چندوجهی (2)همه چیز نو و آکبند آن خوب است اما در اینجا قضیه برعکس است! تسبیح شاه مقصود هرچه بیشتر کار کرده باشد گران تر و باارزش تر میشود و این به دلیل خاصیت سنگ شاه مقصود است!
299,000 ریال
تسبیح شاه مقصود سبز تیره افغانی اصلی .تسبیح شاه مقصود هرچه بیشتر کار کرده باشد گران تر و باارزش تر میشود و این به دلیل خاصیت سنگ شاه مقصود است!
250,000 ریال
جستجوی سریع

طراحی شده توسط فروشگاه ساز قدرتمند آسمان وب