لیست قیمت تسبیح های شاه مقصود اصلی افغانی بروز شده در تاریخ 95/7/18

لیست قیمت تسبیح های شاه مقصود اصلی افغانی بروز شده در تاریخ 95/7/18

لیست قیمت تسبیح های شاه مقصود اصلی افغانی بروز شده در تاریخ 95/7/18

روش های تشخیص قیمت تسبیح شاه مقصود

لیست قیمت تسبیح های شاه مقصود اصلی افغانی بروز شده در تاریخ 95/7/18

تسبیح ۱۰۱دانه شکیل و ناب از بهترین نوع سنگ شاه مقصود زرد اصلی افغانی           قیمت :30.000.000 ریال

تسبیح شاه مقصود افغانی زرد اصلی ریز اعلا                                       قیمت : 12.000.000 ریال

 تسبیح شاه مقصود کهنه اصل اعلا کارکرده                                        قیمت : 3.500.000 ریال

تسبیح شاه مقصود قرمز تیره کد  A101r 802                                 قیمت :2.500.000 ریال

تسبیح شاه مقصود زرد افغانی                                                   قیمت 2,200,000   ریال

تسبیح شاه مقصود زرد افغانی اصلی درجه 2                                     قیمت :2.000.000 ریال

تسبیح شاه مقصود زرد افغانی درجه                                              قیمت : 1.890.000

تسبیح شاه مقصود سبز افغانی (سایز متوسط  ) قیمت :1.690.000

تسبیح شاه مقصود زیتونی افغانی اصلی    قیمت : ریال 1.599.000

تسبیح شاه مقصود سبز خوش رنگ اصلی ریز قیمت :1.490.000 ریال

تسبیح شاه مقصود 101 دانه نباتی اصل افغانی قیمت :1.200.000 ریال

تسبیح شاه مقصود زیتونی افغانی ریزکد A101z1   قیمت :890.000 ریال

تسبیح 101 دانه شاه مقصود سبز افغانی با تراش چند وجهی   قیمت: 799.000 ریال

تسبیح شاه مقصود ۳۳ دانه زیتونی افغانی اصلی کد 795   قیمت :560.000 ریال

 تسبیح بسیار ریز شاه مقصود زرد اصلی افغانی 2   قیمت : 450.000 ریال

تسبیح شاه مقصود 33 دانه درشت دکوری (اصلی) قیمت :449.000 ریال

شاه مقصود افغانی زرد رنگ شده کد a101yc1    قیمت :350.000. ریال

خرید پستی تسبیح شاه مقصود سبز افغانی اصلی با تراش چندوجهی (2) قیمت :299.000 ریال

تسبیح شاه مقصود اصل افغان سبزتیره تراش چند وجهی کد A33b1  قیمت :290.000 ریال

 تسبیح شاه مقصود زرد افغانی درجه3   قیمت :290.000 ریال

تسبیح شاه مقصود سبز افغانی اصلی درجه 3  قیمت :250.000 ریال

تسبیح شاه مقصود زرد افغانی اصلی درجه 3   قیمت :200.000 ریال

تسبیح 33 دانه شاه مقصود نباتی افغانی اصلی  قیمت :190.000 ریال

 تسبیح شاه مقصود زرد افغانی اصلی درجه 3 (بارنگ سَنتتیک) قیمت : 180.000 ریال

 ……………………………………………………………………………….

شاه مقصود های چینی موجود در سایت

تسبیح 33دانه از سنگ شاه مقصود زرد چینی قیمت :250.000 ریال

تسبیح شاه مقصود زرد چینی جلا خورده قیمت :249.000 ریال

 تسبیح شاه مقصود چینی 200 دانه ای بسیار ریز با تراش کروی  قیمت :190.000 ریال

………………………………………………………………………………

تسبیح ۱۰۱دانه شکیل و ناب از بهترین نوع سنگ شاه مقصود زرد اصلی افغانی

قیمت : 3 میلیون تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1456435659.jpg

تسبیح شاه مقصود افغانی زرد اصلی ریز اعلا

قیمت : یک میلیون و دویست هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1451417991.jpg

تسبیح شاه مقصود قرمز اصلی عدسی دار اعلا

قیمت : 350 هزار تومان

تسبیح شاه مقصود کهنه اصل اعلا کارکرده

قیمت : 350 هزار تومان

تسبیح ۱۰۱ دانه شاه مقصود سبز افغانی اصلی اعلا

قیمت : 350 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1456436225.jpg

تسبیح نفیس شاه مقصود سبز اصلی افغانی 101دانه

قیمت : 320 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_gallery/3__01434369915.JPG

تسبیح شاه مقصود زرد اصلی افغانی

قیمت : 220 هزار تومان

تسبیح شاه مقصود زرد افغانی اصلی درجه 2

قیمت : 200 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1456430266.jpg

تسبیح شاه مقصود قرمز تیره، اصل افغانی، بسیار چشم نواز و زیبا در دست

قیمت : 190 هزار تومان

تسبیح شاه مقصود زرد افغانی درجه 2

قیمت : 189 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1456430424.jpg

تسبیح شاه مقصود سبز افغانی (سایز متوسط )

قیمت : 169 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1455468001.jpg

تسبیح شاه مقصود سبز خوش رنگ اصلی ریز

قیمت :149 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_gallery/3__11442674608.jpg

تسبیح 101دانه شاه مقصود سبز اصلی افغانی

قیمت : 120 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_gallery/3__01438696887.JPG

تسبیح شاه مقصود 101 دانه نباتی اصل افغانی   

قیمت : 120 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1455468124.jpg

تسبیح شاه مقصود زیتونی افغانی اصلی

قیمت :119 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1453389890.jpg

تسبیح شاه مقصود زرد اصلی افغانی دانه ریز

قیمت : 100 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_gallery/3__11440567779.jpg

تسبیح 101 دانه شاه مقصود سبز افغانی با تراش چند وجهی

 قیمت : 64900 تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1453394915.jpg

تسبیح شاه مقصود زیتونی ریز افغانی

قیمت :55 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_gallery/3__11441028066.jpg

تسبیح بسیار ریز شاه مقصود زرد اصلی افغانی

قیمت :45 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_gallery/3__21441027310.jpg

خرید پستی تسبیح شاه مقصود سبز افغانی اصلی برای اولین بار با تراش چندوجهی

قیمت : 45 هزار تومان

3__1461914655.jpg (574×540)

تسبیح شاه مقصود 33 دانه درشت دکوری (اصلی) 

قیمت :44900 تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1453221765.jpg

تسبیح شاه مقصود نباتی اصلی افغانی

قیمت :40 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1440568862.JPG

تسبیح شاه مقصود 33 دانه درشت سبز افغانی

قیمت : 30 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1440223025.jpg

خرید پستی تسبیح شاه مقصود سبز افغانی اصلی  با تراش چندوجهی (2)

قیمت :29900 تومان

http://khastany.ir/images/product_gallery/3__01452101800.jpg

تسبیح شاه مقصود زرد افغانی درجه 3

قیمت : 29 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1456431179.jpg

تسبیح شاه مقصود سبز افغانی اصلی درجه 3

قیمت : 25 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1456429291.jpg

تسبیح شاه مقصود زرد افغانی اصلی درجه 3

قیمت : 20 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1456429148.jpg

تسبیح شاه مقصود سبز تیره افغانی اصلی

قیمت : 20 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_gallery/3__01440273345.jpg

تسبیح  33 دانه شاه مقصود نباتی افغانی اصلی

قیمت : 19 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1456435848.jpg

تسبیح شاه مقصود زرد افغانی اصلی درجه 3  (بارنگ سَنتتیک)

 قیمت : 18 هزار تومان

http://khastany.ir/images/product_images/3__1456428988.jpg

درباره نویسنده

مدیر

نظرات (1)

[…] لیست قیمت تسبیح های شاه مقصود اصلی افغانی موجود در سایت […]