خواص سنگ کیانیت

 

 

كانی های گروه سنگ كيانيت از جمله كانیهای با ارزش اقتصادی مورد نیاز صنایع دیر گداز می باشد.
این گروه شامل كانیهایی با تركیب شیمیایی یكسان (AL 2- O- SiO4) ، اما سیستم تبلور و خواص فیزیكی متفاوتی هستند كه به دلیل برخورداری از درصد آلومین بالا (AL2O3)درتهیه نسوزهای آلومینو سیلیكاته مورد استفاده قرار می گیرند.
سنگ كيانيت در اكثر صنایعی كه در مراحل تولید، نیاز به انجام فرآیند هایی در دمای بالادارند، به خصوص در صنایع فولاد كاربرد وسیعی دارند.
كانیهای سنگ كيانيت شامل آندالوزیت، سیلیمانیت و كیانیت هستند كه معمولاً پس از طی مراحل خردایش، آماده سازی و پخت به مولیت كه دیر گدازی باكیفیت عالی مقاومت در مقابل دمای كوره های و اثر خورندگی اسیدها است. تبدیل و مورد استفاده قرار می گیرند.
امتیاز بدهید ...