خواص سنگ کونزیت

سنگ كونزيت سنگ فوق‌العاده‌ای برای قراردادن در نزدیک قلب است.
اگر سنگ كونزيت به صورت آویز گردن، سنجاق سینه و امثال این‌ها را به کار ببرید یا حتی آن رادرون کیسه کوچکی قرار داده به گردن خود آویزان کنید.
سنگ كونزيت هم مشابه “تورمالین” دارای ساختمان مخطط و شیاردار است، به این معنی که جریان الکتریکی در طول کریستال جریان دارد.
سنگ كونزيت رنج‌های کهنه را التیام می‌بخشد، به این ترتیب که مانند شمشیری از نور و حقیقت عمل می‌کند.
سنگ كونزيت با درد قلب مقابله می‌کند.
برای درک این مطلب که چگونه سنگ كونزيت می‌تواند درد را بهبود بخشد به تصاویر حضرت مریم و عیسی فکر کنید. در این تصاویر شمشیری را از ورا قلب آنها می‌بینیم. به همین نحو نیز کونزایت درد را با انرژی شمشیر مانندی از میان بر می‌دارد.
رنگ‌های تیره‌تر از صورتی احساسات قلبی را به مدارج بالاتر روحی می‌رسانند به این ترتیب رنج‌های شخصی را فراموش کرده و با عشق بی‌کران روحی موجه می‌شویم.
images (5)

 

امتیاز بدهید ...