زیرکن اكثر مواقع بى رنگ است به جز در رنگ هاى زرد، قهوه اى، نارنجى و بنفش.
براى مراقبت از سلامتى هميشه از سنگ زیرکن قهوه اى و قرمز كه يكى از بهترين آن را شامل ميشود استفاده كنيد.
آلرژيها و بيماريهاى پوستى توسط اين سنگ درمان ميشود.
زیرکن به عوارض آسم، بيماريهاى نايژه ها و ناراحتى هاى ريوى نيز كمك ميكند.
زیرکن هجوم احساسات و عواطف بيش از حد در افراد را آرام مي كند.
سنگ زیرکن باعث نظم و هماهنگى در نيروهاى درونى مي شود.
امتیاز بدهید ...