– خواص درمانى سنگ نارنجی:
سنگ نارنجی براى حفظ سلامتى و نیروى حیات ضرورى است.
سنگ نارنجی گرم، مثبت و تقویت كننده است.
سنگ نارنجی در درجه اول، مشكلات حیاتى مربوط به هضم غذا و گردش خون را تحت تاثیر قرار مى دهد.
سنگ نارنجی مسایل تغذیه اى را منظم مى كند.
رنگ نارنجى علامت انرژى است و از اختلاط دو رنگ قرمز و زرد حاصل می شود.
رنگ قرمز نشانگر شخصیت و رنگ زرد نشانگر عقل است: از جمع شدن این دو غلبه بر خشم و كنترل بر خویش حاصل میشود.
– خواص درمانى سنگ زرد:
سنگ زرد داراى قدرت درمان در مورد دیابت (مرض قند) و یبوست مى باشد.
– خواص درمانى سنگ نارنجی:
سنگ نارنجی براى حفظ سلامتى و نیروى حیات ضرورى است.
سنگ نارنجی گرم، مثبت و تقویت كننده است.
سنگ نارنجی در درجه اول، مشكلات حیاتى مربوط به هضم غذا و گردش خون را تحت تاثیر قرار مى دهد.
سنگ نارنجی مسایل تغذیه اى را منظم مى كند.
رنگ نارنجى علامت انرژى است و از اختلاط دو رنگ قرمز و زرد حاصل می شود.
رنگ قرمز نشانگر شخصیت و رنگ زرد نشانگر عقل است: از جمع شدن این دو غلبه بر خشم و كنترل بر خویش حاصل میشود.
– خواص درمانى سنگ زرد:
سنگ زرد داراى قدرت درمان در مورد دیابت (مرض قند) و یبوست مى باشد.
اگر كسى بطور غیرعادى لاغر باشد احتمالا اشعه قرمز را زیاد جذب مى كند كه در این بین اشعه سنگ زرد می تواند این شرایط را در سیستم بدنى خنثى نموده و متعادل نماید.
كسانى كه بیش از حد چاق هستند احتمالاً رنگ آبى را بیش از حد جذب مى كنند كه اشعه زرد میتواند این امر را خنثى كند.
رنگ زرد علامت ذهن، هوش، فهم و درایت زیاد است.
سنگ زرد بصورت ارتعاشات مثبت و آهن ربایى است كه داراى اثر تقویتى روى اعصاب مى باشد.
سنگ زرد میتواند در متعال كردن سیستم عصبى نقش بزرگى داشته باشد .
– خواص درمانى سنگ سبز:
سنگ سبز داراى ارتعاشات متعادل كننده مهمى براى سیستم عصبى می باشد.
رنگ سبز موجب هیجان ،التهاب و یا حساسیت نمی شود.
قلب آدمى مركز تهیه خون است و رنگ سبز كمك زیادى را براى رفع هر نوع اشكال مربوط به قلب، دستگاه گردش خون و فشار مى كند.
بطور كلى سنگ سبز علامت هارمونى (هماهنگى)، همدردى، خلاقیت، سلامتى و فراوانى است.
رنگ سبز بر اثر اختلاط دو رنگ زرد و آبى بوجود مى آید.
سنگ سبز انرژى جدیدى به انسان مى دهد و موجب تمدد اعصاب خسته مى باشد.
– خواص درمانى سنگ آبی:
سنگ آبی داراى قدرت درمان كننده در زمینه بیماری هاى مختلف و گرفتگى گلو میباشد.
رنگ آبى خنك كننده، خواب آور، قابض و درمان كننده است.
رنگهاى آبى تیره داراى اثرات بسیار قوى در این زمینه هستند در حالیكه رنگ آبى روشن داراى اثرات الهام بخش و اخلاقى بالایى هستند.
رنگ آبى علامت الهام، اخلاص ،جاودانگى و مذهبیت است.
رنگ آبى موجب ایجاد روحیه مثبت و ترفیع فرد شده ، موجب آرامش و تشعشعات صلح آمیز میشود و داراى كیفیت خواب آور است.

اگر كسى بطور غیرعادى لاغر باشد احتمالا اشعه قرمز را زیاد جذب مى كند كه در این بین اشعه سنگ زرد می تواند این شرایط را در سیستم بدنى خنثى نموده و متعادل نماید.

كسانى كه بیش از حد چاق هستند احتمالاً رنگ آبى را بیش از حد جذب مى كنند كه اشعه زرد میتواند این امر را خنثى كند.
رنگ زرد علامت ذهن، هوش، فهم و درایت زیاد است.
سنگ زرد بصورت ارتعاشات مثبت و آهن ربایى است كه داراى اثر تقویتى روى اعصاب مى باشد.
سنگ زرد میتواند در متعال كردن سیستم عصبى نقش بزرگى داشته باشد .
– خواص درمانى سنگ سبز:
سنگ سبز داراى ارتعاشات متعادل كننده مهمى براى سیستم عصبى می باشد.
رنگ سبز موجب هیجان ،التهاب و یا حساسیت نمی شود.
قلب آدمى مركز تهیه خون است و رنگ سبز كمك زیادى را براى رفع هر نوع اشكال مربوط به قلب، دستگاه گردش خون و فشار مى كند.
بطور كلى سنگ سبز علامت هارمونى (هماهنگى)، همدردى، خلاقیت، سلامتى و فراوانى است.
رنگ سبز بر اثر اختلاط دو رنگ زرد و آبى بوجود مى آید.
سنگ سبز انرژى جدیدى به انسان مى دهد و موجب تمدد اعصاب خسته مى باشد.
– خواص درمانى سنگ آبی:
سنگ آبی داراى قدرت درمان كننده در زمینه بیماری هاى مختلف و گرفتگى گلو میباشد.
رنگ آبى خنك كننده، خواب آور، قابض و درمان كننده است.
رنگهاى آبى تیره داراى اثرات بسیار قوى در این زمینه هستند در حالیكه رنگ آبى روشن داراى اثرات الهام بخش و اخلاقى بالایى هستند.
رنگ آبى علامت الهام، اخلاص ،جاودانگى و مذهبیت است.
رنگ آبى موجب ایجاد روحیه مثبت و ترفیع فرد شده ، موجب آرامش و تشعشعات صلح آمیز میشود و داراى كیفیت خواب آور است.
امتیاز بدهید ...